Rent a car Beograd | Registracija vozila i tehnički pregled

Registracija vozila Beograd

Ko smo mi?
Tražili ste pouzdanu firmu koja obavlja registraciju vozila u Beogradu? Preko našeg sajta Registracija vozila Beograd možete da obavite tehni?ki pregled i registraciju svih tipova vozila.

Pored registracije, osiguranja od auto odgovornosti i tehni?kog pregleda, ostale usluge koje pružamo kako pravnim tako i fizi?kim licima su: odjava i pla?anje poreza na prenos vlasništva na celoj teritoriji Srbije, izdavanje probnih tablica, zaklju?enje KASKO osiguranja, izdavanje zelenog kartona, osiguranje stakala, osiguranje putnika, putno osiguranje, tehni?ki pregled itd.

Kod nas na sajtu vam je dostupan i kalkulator registracije vozila koji je informativnog karaktera ali dovoljan da možete relativno precizno znati troškove vaše registracije

U našim tehni?kim pregledima funkcioniše i šalter POŠTE gde se pored svih taksi za registraciju, mogu vršiti i uplate ostalih ra?una. Nudimo više mogu?nosti pla?anja fizi?kim licima – na više mese?nih rata ?ekovima gra?ana, svim platnim karticama kao i putem administrativne zabrane. 

Zašto da odabete nas?
Posebne pogodnosti koje pružamo pravnim licima u cilju dugoro?ne i kvalitetne saradnje je kompletno vo?enje voznog parka kao i odnošenje i donošenje dokumentacije u kratkom vremenskom roku. Ukažite nam svoje poverenje i uverite se u ekspeditivnost i efikasnost našeg tima jer naš moto je BRZO, TA?NO I KOREKTNO.

Kako da nas kontaktirate?
Uvek možete da kontaktirate preko našeg sajta registracija vozila Beograd: https://registracijavozilabeograd.rs