Rent a car Belgrade | Prolom spa Serbia

Spa Prolom

Banja, banja u Srbiji, banje u Srbiji, odmor u banji, banjsko le?enje - Tra?ili ste ove klju?ne re?i na Google.rs organskoj pretrazi? Nalazite se na pravom mestu, Prolom banja vam nudi vrhunski sme?taj, otvorene o zatvorene bazene, wellness i banjske programe le?enja po veoma povoljnim cenama.

Ko smo mi?
Specijalna bolnica za rehabilitaciju Prolom Banja je formirana 2009. godine, kao ??erka firma? mati?ne kompanije Planinka. Sastoji se od Profitnih centara Prolom Banja i Lukovska Banja. U na?im banjama vodimo ra?una o kvalitetu usluga uz li?ni pristup svakom gostu. Na?a ponuda predstavlja spoj zdravstvenih, rekreacijskih i wellness programa, uz ugostiteljsku ponudu i sadr?aje za odmor i razonodu.

Za?to Prolom Banja?
Istra?ite skrovite predele ?umovitog Radana i upoznajte Prolom Banju ? mesto izvora jedinstvene Prolom vode i sun?ani kutak gde plu?a dublje di?u, a srce se ja?e smeje.
Kompleks hotela Radan predstavlja susret hedonizma i zdravlja, kroz programe le?enja zasnovane na lekovitoj Prolom vodi i sadr?aje na?eg wellness centra, ili bazene na otvorenom ? doma?e more u zelenom ambijentu.
Okolina Prolom Banje je riznica prirodnih atrakcija i kulturnog blaga, ?avolja Varo? je u neposrednoj blizini, a gastronomski u?itak je u staroj srpskoj ku?i kraj Prolomske reke.
Zdravlje se budi snagom prirode u Prolom Banji, a na? motiv je da ta jutra podelimo sa Vama.

?ta le?imo u Prolom banji?
Zahvaljuju?i jedinstvenim karakteristikama Prolom vode, balneolo?kim saznanjima i medicinskim istra?ivanjima utvr?ene su slede?e indikacije za le?enje u Prolom Banji:

Bolesti bubrega i mokra?nih puteva kao ?to su kamen i pesak u bubrezima i mokra?nim putevima, hroni?ne infekcije bubrega i mokra?nih puteva (pijelonefritis, cistitis, uretritis), hroni?ni prostatitis i stanja posle operativnih zahvata na bubre?no-mokra?nim organima.

Bolesti ko?e - Psorijaza (Psoriasis vulgaris), poreme?aji keratinizacije (ischtyosis vulgaris, keratoze ?aka i stopala), ekcemi (kontaktni dermatitis, neurodermitis), Lichen planus, Lichen atrophicus et sclerosus, Necrobiosis lipoidica,  Parapsoriasis, Seboroi?ni dermatitis, Granuloma anulare i svrab.

Bolesti organa za varenje kao ?to su Hipercidni gastritis, ulkus ?eludca i duodenuma, zapaljenske bolesti creva (Kronova bolest, Ulcerozni kolitis), hroni?no zapaljenje ?u?ne kese, opstipacija, kamen u ?u?noj kesi i stanja posle operativnih zahvata na organima za varenje.

Reumatizam - Reumatoidni artritis, Psorijazni artritis, Artroze (kuka, kolena, ki?menog stuba), Spondiloze, giht, fibrozitisi, miozitisi, tendinitisi i stanja nakon preloma kostiju i hirur?kih intervencija na ko?tano-zglobnom sistemu.

?elite da saznate vi?e?
Za vi?e informacija i kompletnu ponudu i sme?tajne kapacitete posetite na?u web stranicu prolombanja.com